آسفالت ریزی کوچه نیلوفر 2 در شهر سراب انجام شد

آسفالت ریزی کوچه نیلوفر 2 در شهر سراب بعد از عملیات آبروگذاری و زیرسازی توسط واحد عمران شهرداری سراب انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سراب، آسفالت ریزی کوچه نیلوفر 2 در شهر سراب بعد از عملیات آبروگذاری و زیرسازی توسط واحد عمران شهرداری سراب انجام شد.

آسفالت ریزی کوچه نیلوفر2

روابط عمومی

روابط عمومی شهرداری سراب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

🔹گزارش سنگ فرش معابر شهر سراب از ابتدای سال ۱۴۰۰

شنبه 1 آبان 1400
تا آخر مهرماه 1400 بیش از 8500 مترمربع از پیاده روهای سطح شهر سراب با استفاده از مصالح مرغوب سنگ فرش شده است.