پیاده رو خیابان فردوسی شرقی(حدفاصل چهارراه فردوسی و ورودی بازار) و پیاده رو خیابان شهدا سنگ فرش می شود.

در ادامه فعالیت های عمرانی در زمینه سنگ فرش و بهسازی پیاده روهای سطح شهر، پیاده رو خیابان فردوسی شرقی(حدفاصل چهارراه فردوسی و ورودی بازار) و پیاده رو خیابان شهدا سنگ فرش می شود.

سنگ فرش خیابان مطهری شمالی

به گزارش روابط عمومی شهرداری سراب، در ادامه فعالیت های عمرانی در زمینه سنگ فرش و بهسازی پیاده روهای سطح شهر، پیاده رو خیابان فردوسی شرقی(حدفاصل چهارراه فردوسی و ورودی بازار) و پیاده رو خیابان شهدا سنگ فرش می شود. گفتنی است از ابتدای سال 1400 بیش از 8200 مترمربع از پیاده روها و معابر سطح شهر سنگ فرش شده است، که در انجام این پروژه ها بر رعایت اصول مهندسی و استفاده از مصالح مرغوب و مناسب با وضعیت آب هوایی شهر سراب مورد تاکید شده است. از جمله معابری که از ابتدای سال 1400 سنگ فرش شده می توان به کوچه برق، پیاده رو خیابان فردوسی شرقی، قسمتی از پیاده رو خیابان فردوسی غربی، سنگ فرش چهارراه مالیات به طرف سه راه نماز، سنگ فرش سه راه نماز تا ابتدای خیابان وحدتو سنگ فرش قسمتی از خیابان مطهری اشاره کرد.

روابط عمومی

روابط عمومی شهرداری سراب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

رنگ آمیزی خطوط ویژه تاکسی در سراب

شنبه 8 آبان 1400
به گزارش روابط عمومی شهرداری سراب، با همکاری واحد حمل و نقل شهرداری و واحد زیباسازی شهرداری سراب خطوط ویژه تاکسی رنگ آمیزی شد.