خریداری، تملک و الحاق یک واحد مسکونی به پارکینگ شهرداری در کوچه لاله


🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری سراب، مهندس علیپورآزاد، شهردار سراب گفت: در جهت افزایش ظرفیت پارکینگ شهرداری در کوچه لاله، یک واحد مسکونی خریداری، تملک و به پارکینگ الحاق گردید.
پارکینگ شهرداری در کوچه لاله در خیابان مطهری قرار دارد.

روابط عمومی

روابط عمومی شهرداری سراب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.